1922

15.02.1922. - Satversmes sapulce ar visām klātesošo deputātu balsīm, izņemot piecus Latgales Kristīgo zemnieku partijas deputātus, kuri atturas, pieņem Satversmes pirmo daļu.

05.04.1922. - Satversmes sapulce, 62 deputātiem balsojot pret, 62 balsojot par un 6 atturoties, noraida Satversmes projekta otro daļu, kas nosaka pilsoņu tiesības un pienākumus.

22.05.1922. - Zigfrīds Meierovics Romā Latvijas vārdā paraksta konkordātu ar Vatikānu.

20.06.1922. - Satversmes sapulce pieņem likumu Par Latvijas Republikas Satversmes spēkā stāšanos un ieviešanu.

28.07.1922. - Kā pēdējā no lielvalstīm Latviju de iure atzīst ASV.

07.-08.10.1922. - notiek I Saeimas vēlēšanas.

07.11.1922. - pulksten 12 dienā stājas spēkā Latvijas Republikas Satversme. Uz savu pirmo sēdi sanāk I Saeima.

14.11.1922. - Saeima ar 92 balsīm, sešiem deputātiem atturoties par pirmo Latvijas Valsts prezidentu ievēl Jāni Čaksti.

 

HISTORIA.LV