1932

19.01.1932. - Rīgas apgabaltiesa reģistrē Latviešu Tautas Apvienības Ugunskrusts statūtus.

05.02.1932. - Latvija un PSRS Rīgā paraksta savstarpējās neuzbrukšanas līgumu

21.08.1932. - Latviešu Tautas Apvienība Ugunskrusts sāk izdot laikrakstu ar tādu pašu nosaukumu -  Ugunskrusts.

 

 

 

HISTORIA.LV