1933

17.03.1933. - Saeima pieņem lēmumu par Latviešu Tautas Apvienības Ugunskrusts slēgšanu.

04.04.1933. - Saeima jau pirmajā balsojuma kārtā ar 52 balsīm, otram kandidātam Dr.P.Kalniņam saņemot tikai 25 balsis,  ievēl Albertu Kviesi par Latvijas Valsts prezidentu uz atkārtotu termiņu.

12.04.1933. - Rīgas apgabaltiesa pieņem lēmumu par Latviešu Tautas Apvienības Ugunskrusts slēgšanu.

12.05.1933. - Rīgas apgabaltiesa kā politisku organizāciju reģistrē Latviešu Tautas Apvienību Pērkonkrusts.

15.12.1933. - Saeima pieņem lēmumu par Latviešu Tautas Apvienības Pērkonkrusts un tās izdotā laikraksta Pērkonkrusts, kā arī sporta biedrības Tēvijas Sargs slēgšanu.

HISTORIA.LV