1941

17.08.1941. - vācu militārā pārvalde aizliedz Pērkonkrustu.

10.11.1941. - Rīgā notiek Latviešu nacionālistu savienības dibināšanas sapulce.

18.11.1941. - 1) iznāk nacionālās pretošanās kustības nelegālā laikraksta Latvija pirmais numurs; 2) Latviešu nacionālistu savienības locekļi Rīgas Brāļu kapos noliek vainagu ar sarkanbaltsarkanu lentu.

 

 

 

HISTORIA.LV