1943

24.01.1943. - apmeklējot Austrumu fronti, Himlers pavēl uz internacionālās 2.SS brigādes, kuras sastāvā karo arī 21. un 19. latviešu aizsardzības dienesta bataljons, bāzes formēt Latviešu SS brīvprātīgo leģionu.

10.02.1943. - Ādolfs Hitlers izdod pavēli par Latviešu SS brīvprātīgo leģiona formēšanu.

23.03.1943. - sāk Latviešu SS brīvprātīgo divīzijas (vēlāk 15.ieroču SS grenadieru divīzija) formēšanu.

31.03.1943. - ģenerāli Rūdolfu Bangerski ieceļ par Latviešu leģiona ģenerālinspektoru.

05.04.1943. - Stokholmā notiek Baltijas valstu sūtņu apspriede.

22.07.1943. - no Ventspils ar zvejnieku laivu Gotlandē ierodas Leonīds Siliņš, kurš Zviedrijā nogādā informācijas materiālu par padomju okupācijas laiku un stāvokli Latvijā vācu okupācijas apstākļos.

13.08.1943. - notiek Latvijas Centrālās Padomes dibināšanas sapulce, par LCP priekšsēdētāju ievēl Konstantīnu Čaksti.

HISTORIA.LV