TERMINU UN JĒDZIENU RĀDĪTĀJS

Allods (nekustamais privātais īpašums viduslaiku Vācijā)
Augustīnieši
(mūku ordenis)
Benediktieši
(senākais katoļu mūku ordenis)
Beneficijs
(lēņu tiesību jēdziens)
Birka
(parādzīme feodālisma periodā)
Cistercieši
(katoļu mūku ordenis)
Dālderis
(sudraba monēta)
Desmitā tiesa
(ienākumu nodoklis saskaņā ar kanoniskajām tiesībām)
Dieva tiesa
(vainas vai nevainības pierādīšanas veids viduslaikos)
Domēņu valde
(iestāde valsts zemes īpašumu pārvaldīšanai)
Dominikāņi
(katoļu mūku otrdenis)
Domkapituls
(augstāko baznīckungu kolēģija pie bīskapa vai arhibīskapa)

Domskolas
(mācību iestāde viduslaikos)
Drellis
(Latvijā līdz 15. gadsimtam - vergs)

Dzimtbūšana

Ģilde

Livonēzi
(sudraba monētas Vidzemē un Igaunijā)
Mājas pārmācības tiesības
(muižnieku tiesības sodīt savus dzimtcilvēkus)
Māju iepirkšana
(zemes iegūšana zemnieku īpašumā)
Nagata
(naudas vienība viduslaikos)
Namnieki
(iedzīvotāju kārta feodālajās pilsētās) 
Ozeringi
(maksāšanas līdzeklis Livonijā)
Pilskungs

Premonstrieši
(mūku ordenis)
Stārastija

Stārasts

Zellis
(Viduslaikos cunftes meisara algots strādnieks, māceklis)
Zeļļu nemieri

HISTORIA.LV