VĒSTURE INTERNETĀ

Materiāli par Latvijas vēsturi latviešu valodā

Vēsture sauc - materiāli no Pasaules vēstures apcirkņiem

Gunāra Astras Brīvības fonds - mājas lapa par G.Astru

Dzīvestāsts - par dzīves atmiņu vākšanas darbu Latvijā

Latvijas Kara muzejs (www.karamuzejs.lv) - muzeja mājas lapa (arī angliski)

Latgola.lv - materiāli par Latgales kultūru, valodu un vēsturi

Latvijas Okupācijas muzejs (www.omf.lv) - muzeja mājas lapa (arī angliski)

Latvijas vēstures datu krātuve (http://vesture.serveris.lv) - dokumenti par Latvijas 20.gadsimta vēsturi

Latvijas vēstures noslēpumi - mācību līdzeklis par Latvijas viduslaiku vēsturi

Noziegumi pret cilvēci - materiāli par PSRS veiktajām represijām Latvijas teritorijā

Tildes datorenciklopēdija Latvijas vēsture (www.letonika.lv)- Enciklopēdija par Latvijas vēsturi

Meklēšanas iespējas internetā latviski

Google Latvija (www.google.lv)- vadošais meklētājs latviešu valodā

Latvijas kaimiņvalstu interneta resursi par vēsturi

Balti keet - mājas lapa par Baltijas ceļa akciju 1989.gada 23.augustā (igauniski, angliski)

Biographisch-Bibliographische Kirchenlexikon - garīdznieku biogrāfijas un  to bibliogrāfija (vāciski)

Deutsch-Balten heute - vācbaltiešu mājas lapa (vāciski)

Estonian History in Pictures - Igaunijas vēsture attēlos (angliski)

Estonian historical archives -  Igaunijas vēstures arhīvu pakalpojumi (igauniski, angliski, vāciski)

Estonica: history - raksti par Igaunijas vēsturi enciklopēdijā Estonica (angliski)

History of Estonia - Igaunijas vēstures īss pārskats (angliski)

Kurland-Kessel 1944/1945 - mājas lapa par Kurzemes katlu (vāciski, iesākta versija)

Die Prussen - ein heidnisches Volk zwischen Memel und Weichsel - mājas lapa par prūšiem (vāciski)

The Online Reference Book for Medieval Studies (ORB) - materiāli viduslaiku studijām (angliski)

William L. Urban home page in Monmouth College History Department - amerikāņu medievista V.Urbāna mājas lapa, monogrāfiju  un rakstu bibliogrāfija un teksti tīklā (angliski)

Verband der Baltischen Ritterschaften e.V. - Baltijas bruņniecības mājas lapa  (vāciski)

XIII век - materiāli par Eirāzijas 13.gadsimta militāro vēsturi (krieviski)

История крепости в России - materiāli par Krievijas impērijas cietokšņiem, t.sk. par cietokšņiem Baltijas valstu teritorijā (krieviski)

Образование Киевской Руси - slāvu etnoģenēzes un Kijeves Krievzemes avoti, literatūra un kartes (krieviski)

От Руси древней до империи Российской - materiāli par Krievijas vēsturi (krieviski)

Средневековая Литва - materiāli par Lietuvas viduslaiku vēsturi ( lietuviski, daļēji arī krieviski, baltkrieviski, angliski)

Rakstu avotu publikācijas internetā

Norroen Dyrd (Северная слава) - skandināvu sāgu tulkojumi krievu valodā

Беларускiя летапiсы i кроniкi - senkrievu rakstu avoti par Baltkrievijas vēsturi

Библиотека античной литературы - antīkās literatūras bibliotēka

Библиотека сайта История древнего Римаgrieķu un latīņu teksti

Восточная литература- plašs Eirāzijas viduslaiku vēstures rakstu avotu krājums

ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛІТОЎСКАЕ - resursa Lietuvas lielkņaziste materiāli par viduslaiku vēsturi (baltkrieviski)

История Беларуси IX – XVIII веков. Первоисточники - Baltkrievijas vēstures avoti

Мириобиблион- antīkās un Bizantijas vēstures rakstu avotu krājums

Полное собрание русских летописей (32, 35 том) - Lietuvas-Baltkrievijas hronikas baltkrievu, poļu  un latīņu valodās

Хроники Ливонии - 13.-14.gadsimta Livonijas hroniku tulkojumi krieviski

Forumi- diskusiju grupas

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte - studiju un studentu forums, mazliet arī vēstures

Lietuvos istorijos forumas - diskusijas par aktuālām  Lietuvas vēstures problemām (lietuviski).°Pārskats Lietuvas vēstures forumiem lietuviski, angliski, krieviski u.c.

Военно-исторический форум - diskusijas par militārās vēstures jautājumiem (krieviski)

Военно-исторический форум 1812 года  - Napoleona laikmeta militārās rekonstrukcijas forums (krieviski) 

Форум  Археология.py - Скифика-Кельтика - var iegūt informāciju par Eiropas aizvēsturi un arheoloģiju (krieviski)

Форум истории Литвы - diskusijas par Lietuvas vēsturi (krieviski). Pārskats Lietuvas vēstures forumiem lietuviski, angliski, krieviski u.c.

Форум по истории (pašlaik nestrādā)- diskusijas galvenokārt par senās Krievzemes vēsturi (krieviski)

Saišu apkopojumi (katalogi) par vēsturi un rakstu avotiem

Исторические источники на русском языке в Интернете - Maskavas Universitātes saišu apkopojums par seno un viduslaiku vēstures rakstu avotiem

Русский переплет: Анналы, хроники, истории - Eirāzijas viduslaiku vēstures rakstu avoti tīklā (krieviski)

Собрание ссылок сайта XIII ВЕК - norādes uz 6.-17.gadsimta vēstures rakstu avotiem tīklā (krieviski)

HISTORIA.LV