Kr

Krieviņš, Edgars (Latvijas diplomāts, sūtnis Vācijā)
Krievu Tautas Darba partija

Krodznieks, Jānis
(pirmais akadēmiski izglītotais latviešu vēsturnieks)
Krusta kari Baltijā

 

 

HISTORIA.LV