Livonijas prikazs (1660.-11666.)

- Krievijas iestāde kas pārzināja iekarotās bijušās Livonijas pilsētas
______________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 6.sējums, 220.lpp.

 

HISTORIA.LV