Lamberts

- latīņu valodā: Lambertus

- otrais Sēlijas [1224.-1226.], vēlāk pirmais Zemgales bīskaps [1226.-1232.]
_________________________________________________________________________________ 

 

Rakstu avotos ziņas par Lambertu atrodamas no 1224. gada līdz 1231. gadam, bet 1234. gadā viņš minēts jau kā miris. 

Pēc pirmā Sēlijas bīskapa Lipes Bernharda (Bernhard Herr zur Lippe) nāves 30.04.1224. par jauno bīskapu Rīgas bīakaps Alberts, pārkāpjot savas tiesības iecelt tikai pirmo bīskapu, 1224. vasarā iecēla Lambertu, kura bīskapijas robežas pāvests apstiprināja 14.11.1224. 

Alberts ar Modenas Vilhelma (Wilhelm von Modena) piekrišanu 21.03.1226. no Mežotnes sēdekļa atdalīja Sēliju, no kuras Lamberts atsacījās. Sēliju vēlāk pievienoja Rīgas bīskapijai, bet Lambertam piešķīra arī Zemgales rietumu novadus, nodibinot Zemgales bīskapiju. Sēlijas ienākumus pagaidām atstāja Lambertam. 

Kā Sēlijas – Zemgales bīskaps Lamberts faktiski savā bīskapijā nav uzturējies. 1226. gadā pēc 6. janvāra pāvesta legāts Modenas Vilhelms dodas kopā ar bīskapu Lambertu uz Igauniju, bet 1227. gada janvārī piedalās Sāmsalas iekarošanā. 

Pāvesta vicelegāts Alnas Balduīns (Balduin von Alna, bei Thuin) panāca, ka 1232. janvārī pāvests Gregorijs IX personīgi viņu Lamberta vietā iecēla par Zemgales bīskapu. Ievērojot to, ka Alberts, ieceļot Lambertu par otro Sēlijas bīskapu, bija pārkāpis savas tiesības, kas paredzēja, ka viņa varā ir tikai pirmā bīskapa iecelšana, pāvests Gregorijs IX uzskatīja, ka Lamberta amatam nav likumīga pamata. Ieceļot par bīskapu Balduīnu visi Lamberta rīkojumi tiek atcelti. 

Informācija citās enciklopēdijās: 

Latviešu konversācijas vārdnīca. 10.sējums, 19921.-19923.sleja. 

Avoti: 

Indriķa hronika. Tulk.: Feldhūns, Ā.; Priekšv. Un koment. Mugurēvičs, Ē. Rīga: Zinātne, 1993. (XXIX 7; XXX 3)

Literatūra:

Biļķins, V. Sēlija un Dienvidkursa. Minneapolisa: Sēļzemnieka apgāds, 1992. 16.-17. lpp.

Biļķins, V. Zemgaliešu brīvības cīņas. Minneapolisa: Sēļzemnieka apgāds, 1973. 54.-55.lpp.

Ērglis, R. Zemgales neatkarības vēsture. Rīga: Grāmatrūpnieks, 1936. 131.-132. lpp.

Vaivods, J. Katoļu baznīcas vēsture Latvijā. 1. sēj. Kristīgās baznīcas vēsture senajā Livonijā. Latvijas rekatolizācija. Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1994. 74.-75., 234. lpp.   

 

Ievietots: 11.04.2001., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV