Indriķa hronika. No latīņu valodas tulkojis Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993. 453 lpp.
_______________________________________________________________________

 

Satura rādītājs:

Ē.Mugurēvičs. Priekšvārds. (7.-32.lpp.)

Ā.Feldhūns. Tulkotāja priekšvārds. (33.-42.lpp.)

Citēto Bībeles grāmatu nosaukumu saīsinājumi (43.lpp.)

Ievaddzejolis. (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (46.-47.lpp.)

Pirmā grāmata. Par Līvzemi

I (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (47.-53.lpp.)

Otrā grāmata. Par bīskapu Bertoldu.

II (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (53.-57.lpp.)

Trešā grāmata. Par bīskapu Albertu.

III (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (57.-59.lpp.)

IV (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (59.-61.lpp.)

V (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (61.-63.lpp.)

VI (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (63.-65.lpp.)

VII (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (65.-69.lpp.)

VIII (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (69.-73.lpp.)

IX (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (73.-81.lpp.)

X (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (81.-99.lpp.)

XI (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (101.-113.lpp.)

Trešās grāmatas beigas. Ceturtā grāmata. Par Igauniju.

XII (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (113.-123.lpp.)

XIII (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (125.-133.lpp.)

XIV (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (133.-153.lpp.)

XV (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (153.-167.lpp.)

XVI (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (169.-183.lpp.)

XVII (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (183.lpp.-187.lpp.)

XVIII (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (187.-195.lpp.)

XIX (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (196.-213.lpp.)

XX (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (213.-219.lpp.)

XXI (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (221.lpp.227.lpp.)

XXII (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (229.-237.lpp.)

XXIII (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (237.-257.lpp.)

XXIV (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (257.-269.lpp.)

XXV (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (269.-279.lpp.)

XXVI (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (279.-289.lpp.)

XXVII (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (289.-297.lpp.)

XXVIII (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (299.- 309.lpp.)

XXIX (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (309.-321.lpp.)

XXX (latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā) (321.-331.lpp.)

Komentāri (333.-416.lpp.)[*]

Hronikas izdevumi, tulkojumi un rezenzijas (417.-418.lpp.)

Avoti (419.lpp.)

Literatūra (420.431.lpp.)

Saīsinājumi (432.-433.lpp.)

[*] Komentārus skatīt pie attiecīgās nodaļas tulkojuma latviešu valodā.

Ievietots: 05.02.-24.10.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV