Na

Nacionālā pretestības kustība
Nacionāldemokrātu partija
(latviešu politiskā partija 1917.-1920.)
Nacionālie partizāni

Nagata
(naudas vienība viduslaikos)
Nameisis
(Tērvetes zemgaļu vecākais)
Namnieki
(iedzīvotāju kārta feodālajās pilsētās)
Namnieku ūnija
(Kurzemes hercogistes namnieku apvienība)
Napjerskis, Karls Eduards (Vācbaltiešu vēsturnieks)

Nāves sala
(
Ikšķiles priekštilta nocietinājumi Pirmā pasaules kara laikā)

 

HISTORIA.LV