1199

29.03.1199. Alberts tiek iesvētīts par Livonijas bīskapu.

05.10.1199. Pāvests Inocents III izdod krusta kara bullu ar aicinājumu krusta karam Livonijā.

 

 

 

HISTORIA.LV