1225

- Sēlijas (Zemgales) bīskapa rezidenci pārceļ uz Mežotni.

25.01.1225. - Modenas Vilhelms saņem papildus pilnvaras celt misijas novados jaunas baznīcas, izraudzīt tām bīskapus un tos iesvētīt.

- pavasarī Rīgā ierodas pāvesta legāts Modenas Vilhelms.

augustā pēc pāvesta legāta Modenas Vilhelma aicinājuma uz sarunām Rīgā ierodas Rietumzemgales vecākais Viesturs (Viestards), kurš piekrīt viena misionāra nosūtīšanai uz Zemgali, atļaujot viņam sludināt kristīgo ticību.

01.12.1225. Vācijas karalis Heinrihs izlēņo Livoniju Albertam.

- decembrī pāvesta legāts Modenas Vilhelms nosaka Rīgas bīskapijas un Sēlijas bīskapijas robežas.

HISTORIA.LV