1232

- janvārī pāvests ieceļ savu vicelegātu Livonijā Alnas Balduīnu par Zemgales bīskapu un Kurzemes administratoru.

11.02.1932. pāvests Gregorijs IX apstiprina sava vicelegāta Alnas Balduīna 28.12.1230. un 17.01.1231. ar kuršiem slēgtos līgumus.

 

 

 

HISTORIA.LV