1917

07.05.(25.04.)1917. - Tērbatā notiek Kurzemes Zemes sapulce.

14.07.1917. - sākas Latviešu Zemnieku savienības dibināšanas kongress.

13.(01.)10.1917. - tiek nodibināta Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome.

29.11-02.12.(16.-19.11.)1917. - Valkā notiek Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes 1.sesija.

 

 

HISTORIA.LV