Historia.lv pārmaiņu gaidās

Laikā no 2001. līdz 2004.g. (ar nelieliem papildinājumiem 2005. un 2006.g.) tapusī Historia.lv šobrīd ir viens no plašākajiem Latvijas vēstures materiālu (enciklopēdisku rādītāju, avotu un rakstu) krājumiem internetā. Vietnes resursus izmantojuši un joprojām izmanto daudzi jo daudzi Latvijas skolnieki un studenti, vēstures interesenti.

Diemžēl, projekta attīstībai 2006.g. apstājoties, nepadarītā ir palicis daudz vairāk nekā padarītā. No šodienas prasībām skatoties, neglābjami novecojusi arī pati mājas lapa, kura savulaik tapusi, izmantojot rīku, kas bija paredzēts nevis nopietnu tīmekļa datu bāžu, bet personīgu, vizītkaršu tipa vietņu radīšanai.

Tāpēc, ņemot vērā vēstures izpratnes un zināšanu nozīmi nacionālas valsts pastāvēšanā un ilgtspējīgā attīstībā, kā arī nepieciešamību nodrošināt vēsturiskās informācijas brīvu pieeju, izmantojot internetu, sadarbībā ar izdevniecību "Apvārsnis" uzsākta historia.lv tīmekļa vietnes modernizācija un attīstības plānošana. 2013.g. vasarā paredzēts izstrādāt jauno mājas lapas versiju kā arī nospraust attīstības mērķus un tuvākos darba uzdevumus. Šajā nolūkā esam paredzējuši sarīkot darba semināru, tajā uzaicinot potenciālos sadarbības partnerus - vēsturniekus, kultūras un literatūras vēstures pētniekus, arheologus, etnogrāfus, muzeju darbiniekus un citus interesentus.

Kā vienu no historia.lv turpmākajiem mērķiem gribam iezīmēt novadpētniecības (t.sk. kultūras mantojuma aizsardzības) darba veicināšanu, uz vietnes bāzes izveidojot novadpētnieku forumu, apkopotās informācijas un publikāciju krātuvi. Neskatoties uz novadpētniecības lielo nozīmi gan lokālpatriotisma veidošanā, gan kultūras pieminekļu saglabāšanas veicināšanā, gan vispārīgo vēsturisko procesu labākas izpratnes veidošanā, tās svarīgums valsts (ministriju un atsevišķu centrālo pētniecības institūciju) mērogā joprojām nav ne izprasts, ne novērtēts.

Lai iecerēto varētu paveikt, nepieciešami atbilstoši finanšu līdzekļi, kuri ieguldītājiem tiešā veidā tomēr nedos nekādu atdevi - historia.lv jaunajā versijā, tāpat kā iepriekš būs sabiedrības labumam paredzēts brīvpieejas resurss. Ieguldījums šādā projektā ir ieguldījums valsts un tautas nākotnē, kura augļus tā sekmīgas darbības gadījumā plūks ieguldītāju bērni un mazbērni.

Izdevniecība "Apvārsnis" no saviem līdzekļiem finansēs jaunās mājas lapas izstrādi, taču projekta pilnvērtīgas darbības atjaunošanai ir nepieciešams regulārs finansējums arī redakcijas darbam, avotu un literatūras digitalizācijas turpināšanai, jaunu enciklopēdisku šķirkļu un rakstu gatavošanai, kā arī, protams, mājas lapas administrācijai. Šādas rocības mums pagaidām nav, tāpēc aicinām latviešus, kas var un vēlas atbalstīt šādu projektu, ziedot līdzekļus historia.lv uzturēšanai un attīstībai. E-pasts saziņai: izdevniecība.apvarsnis@gmail.com

Gints Skutāns, mag. hist.
Historia.lv projekta zinātniskais vadītājs

Valters Grīviņš,
Izdevniecības "Apvārsnis" valdes priekšsēdētājs

JAUNUMI

Šajā rādītājā Jūs atradīsiet norādes uz materiāliem, kas Historia.lv publicēti pēdējā mēneša laikā.

Publicēšanas datums Nosaukums Materiāla raksturs
29.10.2006 Sēļi [senlatviešu tautība] Enciklopēdisks šķirklis Latvijas PSR mazā enciklopēdija.
29.10.2006 Zutis Jānis [latviešu padomju vēsturnieks] Enciklopēdisks šķirklis. Latvijas PSR mazā enciklopēdija.
29.10.2006 Briedis, M. Kaupo. Nodevējs vai Dieva izredzētais? Tulkojis Leonīds Kotovičs. Pirmpublicējums. Publicistika
01.11.2005.

Silgailis, A. Latviešu leģions: Dibināšana, formēšana un kauju gaitas Otrā pasaules kaŗā. Ar 296 attēliem un 30 schēmām. Kopenhāgena: Imanta, 1962. Publicētas sekojošas nodaļas: Leģiona tapšana, 2.Latviešu brigādes formēšana un cīņas līdz atiešanai uz Veļikajas upes pozicijām, 15.Latviešu divīzijas formēšana un kaujas gaitas līdz pārvietošanai uz Redjas upes pozicijām, 15.Divīzijas aizstāvēšanās Redjas upes pozicijās un atkāpšanās uz Veļikajas upes aizstāvēšanās pozicijām, Aiztāvēšanās Veļikajas upes pozicijās, Aiztāvēšanās Bardovo Kudeveras pozicijās.

Monogrāfija
01.11.2005.

Kļaviņš, K. Baltijas vāciešu un latviešu kopīgā pagātne. Diena. 2003. 19.martā, 15.lpp.

Publicistika
02.11.2005.

Ābers Benno Zigfrids [vēsturnieks, jurists, žurnālists]; Ādamsons Miervaldis [Latviešu leģiona virsnieks, kapteinis]; Ameriks Alberts [Latvijas armijas un Latviešu leģiona virsnieks, majors]

Enciklopēdiski šķirkļi [Latvju enciklopēdija 1962-1982]
28.11.2005.

Andersons Edgars [latviešu vēsturnieks]; Ansons Žanis [Latviešu leģiona virsseržants]; Aperāts Kārlis [Latvijas armijas un Latviešu leģiona virsnieks, pulkvežleitnants]; Apule [kuršu pilsvieta] Āraišu ezerpils; Arbuzovs Leonīds [krievu izcelsmes baltvācu vēsturnieks]; Arbuzovs Leonīds juniors [krievu izcelsmes baltvācu vēsturnieks]; Atzele [latgaļu novads]

Enciklopēdiski šķirkļi [Latvju enciklopēdija 1962-1982]
29.11.2005.

Bandava [senās Kursas zeme]; Barklajs de Tolli [vācbaltu izcelsmes Krievijas ģenerālfeldmaršals]; Bērziņš Valdis [latviešu vēsturnieks]; Biļķins Vilis [latviešu vēsturnieks]

Enciklopēdiski šķirkļi [Latvju enciklopēdija 1962-1982]
21.12.2005.

Dankers, O. Lai vēsture spriež tiesu: Atmiņas. Toronto: Latvis, 1965. Publicētas sekojošas nodaļas: Ģenerālis Oskars Dankers (1883.-1965.); Delegācija uz Berlīni; Militāras bazes; Daži vārdi personīgā lietā

Memuāri

 

HISTORIA.LV