Ninns (? – 1211.)

- latviešu literatūrā arī - Ninnus

- latīņu - Ninnus

- līvu vecākais Turaidas novadā
____________________________________________________________________________

 

Ninna īpašumu atrašanās vieta nav precīzi nosakāma, taču vēsturnieki pieņem, ka tie atradušies Gaujas kreisajā krastā. Ir atsevišķi minējumi, ka Ninna pārvaldītās zemes atradušās starp Siguldu un Cēsīm.

Ziņas par Ninnu attiecināmas uz 1211.gadu. Šā gada janvārī viņš kopā ar vecākajiem Rusinu, Kaupo un Dabrelu piedalījās krustnešu, līvu, letgaļu un Pleskavas krievu karagājienā uz igauņu Sontaganas novadu. Bet jau tajā pašā 1211.gadā Ninns mira.

Indriķa hronikas autors Ninnu pieskaita pie nodevīgajiem Turaidas līvu vecākajiem. Acīmredzot, Ninns bija piedalījies līvu pretestībā vācu ienācējiem.

Avoti:

Indriķa hronika. Tulk.: Feldhūns, Ā.; Priekšv. Un koment. Mugurēvičs, Ē. Rīga: Zinātne, 1993. XIV:10, XV:7, XXV:2.

Literatūra:

Mugurēvičs, Ē. Komentāri. Grām: Indriķa hronika. Rīga: Zinātne, 1993. 386.lpp. (42.piezīme pie XIV nodaļas).

 

Rīga © 23.08.2000. Andris Zeļenkovs, Latvijas Kara muzeja speciālists 

Ievietots: 20.04.2001., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV