Dabrels (? – 1211)

- literatūrā arī: Dabrelis

- latīņu valodā: Dabrelus

- lībiešu vecākais Turaidas novadā
____________________________________________________________________________

 

Dabrela rezidence bija Sateseles (tagadējās Siguldas pilsētas teritorijā) pils, kas līdz ar viņa zemes īpašumiem atradās Gaujas kreisajā krastā.

Pirmās ziņas par Dabrelu attiecināmas uz 1206.gadu, kad krustnešu un zemgaļu karaspēks ieradās apspiest līvu nemierus Turaidas novadā. Tad krustnešu un zemgaļu spēki aplenca Sateseles pili, bet nespēja to ieņemt. Pēc Indriķa hronikas ziņām, Dabrels “iedrošināja un iedvesmoja” (Indriķa hronika X:10) pils aizstāvjus cīnīties pret aplencējiem. Tomēr pēc tam, kad līvu ataicinātais Polockas kņazs Vladimirs no Daugavas līvu novadiem atkāpās, šajā pašā 1206.gadā līvi (to skaitā Sateseles pils iemītnieki) noslēdza mieru ar vācu krustnešiem, bija spiesti dot ķīlniekus un pieņemt katoļticību. Tūlīt pēc miera noslēgšanas Dabrela Sateseles pili apmeklēja katoļu misionārs Daniels, kurš kristīja Sateseles pils iemītniekus. Dabrela kristīšana avotos gan nav tieši norādīta, taču droši var pieņemt, ka Dabrels kristīts līdz ar citiem Sateseles līviem.

Dabrels piedalījās arī krustnešu un to sabiedroto (līvu un letgaļu) karadarbībā pret igauņiem. 1211.gada janvārī Dabrels kopā ar krustnešiem, līvu vecākajiem Kaupo un Ninnu, letgaļu vecāko Rusinu un Pleskavas krievu karavīriem piedalījās karagājienā pret igauņu Sontaganas novadu.

Dabrels miris 1211.gadā sērgas laikā.

Avoti:

Indriķa hronika. Tulk.: Feldhūns, Ā.; Priekšv. Un koment. Mugurēvičs, Ē. Rīga: Zinātne, 1993.

Dabrela karadarbība 1206.g. – X:10

Dabrela karadarbība 1211.g. – XIV:10

Dabrela nāve – XV:7, XXV:2

Dabrela pils – X:10, X:14, XVI:4, XVI:5

 

Rīga © 09.10.2000. Andris Zeļenkovs, Latvijas Kara muzeja speciālists

Ievietots: 20.04.2001., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV