1224

- Rīgas bīskaps Alberts nosūta uz Romas kūriju priesteri Maurīciju (Mauritium) ar lūgumu pāvestam nozīmēt savu legātu.

30.04.1224. - mirst Sēlijas bīskaps Lipes Bernhards.

- vasarā Rīgas bīskaps Alberts par Sēlijas bīskapu ieceļ Lambertu.

14.11.1224. - pāvests apstiprina Sēlijas bīskapijas robežas.

31.12.1224.- pāvests Honorijs III ieceļ Vilhelmu no Modenas par savu legātu Livonijā, Prūsijā, Holšteinā, Igaunijā, Zemgalē, Sembā, Kursā, Virijā un Baltijas jūras salās.

HISTORIA.LV