1237

- maijā pāvests Gregors IX paziņoja par Zobenbrāļu ordeņa pievienošanu Vācu ordenim.

14.05.1237. - Viterbo notiek Livonijas Zobenbrāļu un Vācu ordeņu apvienošana.

- septembrī pāvesta legāts Modenas Vilhelms veic Livonijas diacēžu robežu limitāciju, nosakot Rīgas, Kurzemes un Zemgales bīskapiju robežas.

- Maincas arhibīskaps ar pāvesta piekrišanu par Zemgales bīskapu ieceļ Licelburgas Heinrihu.

 

 

HISTORIA.LV