ĢEOGRĀFISKIE NOSAUKUMI UN ETNONĪMI

Apule (kuršu pilsvieta)
Āraišu ezerpils
Atzele (latgaļu novads)
Augšzeme
(kultūrvēsturisks novads Latvijā)
Autine
(latgaļu pils un pilsnovads Cēsu apkaimē)
Balti

Bandava (senās Kursas zeme)
Beverīna (Tālavas latgaļu nocietinājums)
Duvzare
(kuršu novads 13.gs.)
Gaujas koridors

Idumeja
(viens no Indriķa hronikā pieminētajiem novadiem tagadējā Latvijas teritorijā)
Igaunijas bīskapija - Leales bīskapija
Imera
(latgaļu novads)
Inflantija
(Pārdaugavas hercogistes poļu daļa, vēlāk Latgales apzīmējums)
Jersika
(valstisks veidojums Austrumlatvijā 12.-13.gs.)
Kursa

Kurzemes bīskapija

Kurzemes un Zemgales hercogiste

Latvija
(jēdziena ģenēze)
Leales bīskapija

Lībieši

Livonija

Livonijas bīskapija

Livonijas ordeņa valsts

Pārdaugavas hercogiste
(Livonijas daļa, kas pēc 1561.gada nonāca Polijas karaļa pakļautībā)
Piebalga
(kultūrvēsturisks novads)
Piltenes apgabals
(agrākās Kurzemes bīskapijas teritorija)
Rīgas arhibīskapija
(viena no Livonijas baznīcvalstīm)
Rīgas patrimoniālais apgabals
(Rīgas pilsētas lauku novads)
Sāmsalas bīskapija

Sēlija
(sēļu apdzīvotā teritorija līdz 13.gs)
Sēlijas bīskapija
(viena no Livonijas baznīcvalstīm)
Sotekle
(latgaļu nocietinājums vecākā Rusina novadā)
Tālava
(latgaļu novads Gaujas vidustecē)
Tallinas bīskapija
 
Tērbatas bīskapija
(viena no Livonijas baznīcvalstīm)
Vendi

Ventiņi

Zemgales bīskapija

Zemgaļi

HISTORIA.LV