Dokumenti pie šķirkļa Alberts (Rīgas bīskaps)

Pēc 1209.gada 4.oktobra Rīgas bīskaps Alberts izlēņo Jersikas kņazam Vsevolodam (Visvaldim) Jersikas novadus. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā) (dokumenta tulkojums krievu valodā)

21.10.1210. Rīgas bīskaps Alberts piešķir savam domkapitulam premonstriešu ordeņa statūtus. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1224.jūlijā. Vienošanās starp Rīgas bīskapu Albertu un Zobenbrāļu ordeņa mestru Folkvīnu par Tālavas novadu sadalīšanu.(dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

22.07.1224. Rīgas bīskaps Alberts ieceļ savu brāli Hermani par Leales bīskapu. (dokumenta teksts latīņu valodā).

1224.gada otrajā pusē. Rīgas bīskaps Alberts izlēņo pusi no Jersikas novadiem bruņiniekam Ikšķiles Konrādam. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

HISTORIA.LV