Atskaņu hronika. No vidusaugšvācu valodas atdzejojis V.Bisenieks; Ē. Mugurēviča priekšvārds; Ē.Mugurēviča, K.Kļaviņa komentāri. Vidusaugšvācu un latviešu valodā. Rīga: Zinātne, 1998. 389 lpp.
_______________________________________________________________________________

 

Satura rādītājs:

Ē.Mugurēvičs. Priekšvārds.

V.Bisenieks. Atdzejotāja priekšvārds.

Atskaņu hronikas teksts:

    Rindas:

(00001.-01004. - vidusaugšvācu valodā) (00001.-01004. - tulkojums latviešu valodā)

(01005.-02016. - vidusaugšvācu valodā) (01005.-02016. - tulkojums latviešu valodā)

(02017.-03017. - vidusaugšvācu valodā) (02017.-03013. - tulkojums latviešu valodā)

(03018.-04030. - vidusaugšvācu valodā) (03014.-04027. - tulkojums latviešu valodā)

(04031.-05008. - vidusaugšvācu valodā) (04028.-05006. - tulkojums latviešu valodā)

(05009.-06026. - vidusaugšvācu valodā) (05007.-06026. - tulkojums latviešu valodā)

(06027.-07058. - vidusaugšvācu valodā) (06027.-07058. - tulkojums latviešu valodā)

(07059.-08030. - vidusaugšvācu valodā) (07059.-08029. - tulkojums latviešu valodā)

(08031.-09037. - vidusaugšvācu valodā) (08030.-09036. - tulkojums latviešu valodā)

(09038.-10040. - vidusaugšvācu valodā) (09037.-10042. - tulkojums latviešu valodā)

(10041.-11031. - vidusaugšvācu valodā) (10043.-11031. - tulkojums latviešu valodā)

(11032.-12017. - vidusaugšvācu valodā) (11032.-12018. - tulkojums latviešu valodā)

Hronikas izdevumi un tulkojumi.

Avoti

Literatūra

Saīsinājumi

______________________________________________________________________________

Ievietots: 11.-19.10.2001. 

HISTORIA.LV