PERSONU RĀDĪTĀJS

Ābers, Benno Zigfrids (vēsturnieks, jurists, žurnālists)
Ādams no Brēmenes (Brēmenes baznīcas kanoniķis, Hamburgas arhibīskapijas vēstures autors)
Ādamsons, Miervaldis (Latviešu leģiona virsnieks, kapteinis)
Alberts
(Livonijas un Rīgas bīskaps)
Alberts no Štādes
(vācu hronists, Pasaules hronikas autors)
Alberts II Zauerbērs no Ķelnes (pirmais Rīgas arhibīskaps)
Alebrands (misionārs Livonijā)
Aleksanders, Harolds
(britu feldmaršals, Lielbritānijas saimnieciskās misijas vadītājs Baltijas valstīs 1919.-20.gadā, vēlāk landesvēra komandieris)
Alfreds Lielais (Veseksas un Anglijas karalis)
Alnpeke, Dītlebs
(Astskaņu hronikas viltus autors)

Ameriks, Alberts (Latvijas armijas un Latviešu leģiona virsnieks, majors)
Anderosns, Edgars (latviešu vēsturnieks)
Andrejs no Velves (Livonijas ordeņa mestrs)
Anno (lībiešu vecākais Turaidas novadā)

Ansons Žanis (Latviešu leģiona virsseržants)
Aperāts, Kārlis (Latvijas armijas un Latviešu leģiona virsnieks, pulkvežleitnants)
Arbuzovs, Leonīds (krievu izcelsmes baltvācu vēsturnieks)
Arbuzovs, Leonīds juniors (krievu izcelsmes baltvācu vēsturnieks)
Astra, Gunārs

Auzāns, Andrejs
(Latvijas armijas ģenerālis)
Balduīns no Alnas (pāvesta legāts Baltijā un Zemgales bīskaps)

Balodis, Jānis
(Latvijas armijas ģenerālis, Latvijas armijas virspavēlnieks)
Bangerskis, Rūdolfs (ģenerālis, Latviešu leģiona ģenerālinspektors)

Barklajs de Tolli (vācbaltu izcelsmes Krievijas ģenērālfeldmaršals)
Baronijs Cēzars
(katoļu baznīcas vēstures Annales ecclesiastici autors)

Baumbahs Johans Kristofs (baltvācu izcelsmes mācītājs, rakstnieks)
Bergmanis, Gustavs
(vācu mācītājs, izdevējs)
Bergs, Arveds (politiķis)

Berkholcs, Georgs
(vācbaltiešu vēsturnieks)
Berķis, Krišjānis
(Latvijas armijas ģenerālis)
Bernhards no Lipes (Sēlijas bīskaps)
Bertolds (otrais Ikšķiles bīskaps)
Bērziņš, Eduards (padomju militārais un drošības iestāžu darbinieks)

Bērziņš, Valdis (latviešu vēsturnieks)
Biļķins, Vilis
(latviešu vēsturnieks)
Breikšs, Jānis
(zvērināts advokāts, politiķis)
Celmiņš, Gustavs (Pērkonkrusta priekšnieks)
Čakste, Jānis (Latvijas Valsts prezidents)
Čakste, Konstantīns (Latvijas Centrālās Padomes priekšsēdētājs)
Dabrels (lībiešu vecākais)
Dālbergs, Ēriks
(zviedru Vidzemes un Rīgas ģenerālgubernators)
Delagardi, Jākobs
(zviedru Vidzemes gubernators)
Delagardi, Magnuss
Gābriels (zviedru Vidzemes ģenerālgubernators)
Dišlers, Kārlis
(jurists, speciālists valsts tiesībās)
Dītrihs no Groningenas
(Livonijas ordeņa mestrs)
Ducmanis, Kārlis
(jurists, Latvijas diplomāts)
Dunsdorfs, Edgars (latviešu vēsturnieks)
Fabrīcijs, Dionīsijs
(Livonicae historiae compendiosa series autors)
Folkvīns
(Zobenbrāļu ordeņa otrais mestrs)
Fromholds no Fifhūzenas (Rīgas arhibīskaps)
Gliks, Ernsts
(vācu mācītājs, pirmā Bībeles latviskojuma autors)
Golcs, Rīdigers fon der
(vācu ģenerālis, 1919.gadā Latvijā dislocētā 6.rezerves korpusa komandieris)
Goldmanis, Jānis

Gregors, Jānis
(virsleitnants, 5.Zemgales strēlnieku pulka komandieris (1918.-1920.), Kureļa grupas štāba adjutants)
Ģedimins
(Lietuvas dižkunigaitis (karalis, lielkņazs))
Hasmanis, Viktors
(Latvijas armijas pulkvežleitnants)
Hāzners, Vilis
(latviešu militārais un politiskais darbinieks)
Heinrihs no Heimburgas
(Livonijas ordeņa mestrs)
Heinrihs no Licelburgas (Zemgales un Kurzemes bīskaps)
Heinrihs no Papendorfas
(iespējamais senākās Livonijas (Indriķa) hronikas autors)
Helevegs, Hermanis
(Rīgas rātes sekretārs, pirmās Rīgas pilsētas hronikas autors)
Helmanis, Manfreds
(vācbaltiešu vēsturnieks)
Herders, Johans Gotfrīds fon
(vācu literāts, filozofs)
Hermanis no Balkes
(pirmais Livonijas ordeņa mestrs)
Hermanis no Bukshēvdenas (pirmais Tērbatas bīskaps, Rīgas bīskapa Alberta brālis)
Hermanis no Zalcas
(ceturtais Vācu ordeņa lielmestrs)
Hērodots
(sengrieķu vēsturnieks)
Idrisī
(arābu ģeogrāfs)
Kalniņš, Brūno (politiķis, vadošs LSDSP darbinieks)
Kalpaks, Oskars
(pulkvedis, Latviešu atsevišķā bataljona komandieris)
Kaupo (Turaidas novada lībiešu vecākais)
Klīve, Ādolfs
(politiķis, Latviešu zemnieku savienības priekšsēdētāja vietnieks)
Knopke, Andreass
(viens no reformācijas kustības aizzsācējiem Rīgā(Livonijā))
Krieviņš, Edgars
(Latvijas diplomāts, sūtnis Vācijā)
Krodznieks, Jānis
(pirmais akadēmiski izglītotais latviešu vēsturnieks)
Kurelis, Jānis
(ģenerālis, Kureļa grupas komandieris)
Kursels, Klauss

Kviesis Alberts (Latvijas Valsts prezidents)
Ķeniņš, Atis
(advokāts, politiķis)
Lamberts (Sēlijas un Zemgales bīskaps)
Lamekins
(Ventas lejteces kuršu vecākais)
Latviešu Indriķis - skatīt Heinrihs no Papendorfas
Līveni
(Baltijas aristokrātu dzimta)
Līvens, Anatols Lonīds fon
(Baltijas landesvēra Līvena nodaļas komandieris)
Lorencs, Klāvs
(politiķis, viens no vadošajiem LSDSP darbiniekiem)
Magnuss (Livonijas karalis)
Mangulis, Gustavs
(Latvijas armijas pulkvedis; 7.Bauskas latviešu strēlnieku pulka komandieris)
Marīns, Ābrahāms
(
Kurzemes un Zemgales hercogistes sūtnis Londonā, Tobago gubernators)
Meierovics, Zigfrīds Anna (Latvijas pirmais ārlietu ministrs)
Meinards (pirmais zināmais katoļu misionārs un bīskaps Livonijā)
Melīns, Ludvigs Augusts
(vācbaltiešu kartogrāfs, politiķis)
Munters, Vilhelms
(Latvijas ārlietu ministrs)
Nameisis
(Tērvetes zemgaļu vecākais)
Napjerskis, Karls Eduards
(Vācbaltiešu vēsturnieks)
Niedra, Andrievs
(mācītājs, sabiedriskais darbinieks, politiķis, rakstnieks)
Nikolajs
(ceturtais Rīgas bīskaps)
Ninns (lībiešu vecākais Turaidas novadā)
Nukša Mārtiņš
(Latvijas diplomāts)
Olavs, Vilis - jaunākais
(Latvijas diplomāts)
Olavs, Vilis - vecākais
(sabiedrisks darbinieks, publicists)
Osis, Roberts
(pulkvedis, Latvijas armijas komandiera adjutants, Latviešu leģiona 43.grenadieru pulka komandieris)
Olekšs, Kazimirs
(Latvijas armijas ģenerālis)
Oliņš, Pēteris
(Latvijas diplomāts)
Ozols, Kārlis
(Latvijas diplomāts)
Pēteris no Dusburgas (Prūsijas zemes hronikas autors)
Pletenbergs, Valters fon (Livonijas ordeņa mestrs)
Rīdigers, Vilhelms, fon
(vācbaltiešu politiķis)
Rimberts
(Hamburgas-Brēmenes arhibīskaps, Vita sancti Anscarii autors)
Rusovs, Baltazars (16.gs. Livonijas hronikas autors)
Rusins (latgaļu vecākais)
Salnais, Voldemārs

Seskis, Jānis

Straumīte, Indriķis
(Līcis, Jānis - pareizticīgo svētnieks, sabiedrisks darbinieks)
Šīmanis, Pauls (vācbaltiešu politiķis)
Švābe, Arveds
(latviešu vēsturnieks)
Tacits, Kornēlijs (Senās Romas vēsturnieks)
Tālivaldis
(Tālavas latgaļu vecākais)
Teoderihs no Turaidas (Daugavgrīvas klostera abats, Igaunijas bīskaps)
Ūksenšerna, Aksels
(Zviedrijas valsts kanclers)
Ulmanis, Kārlis
(agronoms, Latvijas valsts un politiskais darbinieks)
Upelnieks, Kristaps Krišs
(kapteinis, Kureļa grupas štāba priekšnieks)
Valdemars II Uzvarētājs (Dānijas karalis)
Valdmanis, Alfrēds (finansu ministrs, pašpārvaldes tieslietu ģenerāldirektors vācu okupācijas laikā)
Venno (Zobenbrāļu ordeņa mestrs)
Vesiks (lībiešu vecākais Turaidas novadā)
Viestards (Rietumzemgales valdnieks)
Vīgants no Marburgas
(vācu hronists)
Vīgrabs, Emīls
(Latvijas diplomāts)
Vīgrabs, Juris (Georgs)
(Latvijas diplomāts)
Vilhelms no Modenas (pāvesta legāts Livonijā)
Visvaldis
(Jersikas latgaļu vecākais)
Vjačko
(Kokneses krievu kņazs)
Zariņš, Kārlis
(diplomāts, Latvijas sūtnis Lielbritānijā)
Zemgals, Gustavs (Latvijas Valsts prezidents)
Zemitāns, Jorģis (Ziemeļlatvijas brigādes virspavēlnieks)

HISTORIA.LV